Loading...
ทุนการศึกษา ณ ประเทศเยอรมนี

หมดเขต 10 เมษายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
เรียนต่อ โท-เอก และทุนการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก พร้อมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.มารุต สุขสมจิตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.มารุต สุขสมจิตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตรจารย์" จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รายละเอียด
วิดีทัศน์แนะนำสาขาฯ

วิดีทัศน์แนะนำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบคุณภาพ จากสารคดีเรื่อง Home ด้วยนะครับ
ที่มา : Facebook:envitu

รายละเอียด
MISSION

"ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยและสนองต่อการพัฒนาประเทศ"

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทดสอบ Solid Quote

What's Envi

Who are we?

Presentation แนะนำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ

รายละเอียด
บริการศึกษา

นักศึกษาสามารถโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่นี้

รายละเอียด

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา หน่วยงานให้บริการระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

สำนักหอสมุด

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้นำบริการ ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยสารสนเทศและเทคโนโลยีนำสมัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในระดับนานาชาติ

บริการสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ หนังสือ หนังสืออ้างอิง หนังสือหายาก วิทยานิพนธ์ บทความ โสตทัศนวัสดุ ฐานข้อมูลออนไลน์ วิทยานิพนธ์และวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

Web site : https://library.tu.ac.th/

รถบริการภายในมหาวิทยาลัย

การเดินทางภายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีบริการหลักให้เลือกจำนวน 4 บริการ ได้แก่

  1. รถ Shuttle Bus หรือ NGV
  2. รถสองแถวบริการ
  3. รถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง
  4. รถจักรยานบนเส้นทางจักยานในร่ม และกลางแจ้ง

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MAPS-TU

ศูนย์บริการการกีฬา ธรรมศาสตร์ รังสิต

ศูนย์ให้บริการด้านการกีฬาครบวงจร ประกอบไปด้วยโรงยิม สระว่ายน้ำ และสนามกีฬา ที่ได้มาตรฐาน รองรับการออกกำลังกายและการจัดการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการกีฬาธรรมศาสตร์