FEATURED STORIES

วิดีทัศน์แนะนำสาขา

วิดีทัศน์แนะนำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอบคุณภาพ จากสารคดีเรื่อง Home ด้วยนะครับ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชานี้จะได้รับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกด้าน มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบายและสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งยังขาดบุคลากรและนักวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำความรู้ความสามารถไปทำงานในภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

WHO ARE WE?

Presentation แนะนำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียด 

NEWS & ACTIVITIES

ปฏิทิน TCAS 2567 

สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มธ จะมีการรับนักศึกษา 2 รอบ รอบ 1 Portfolio (5 ที่นั่ง) รอบ 3 Admission (40 ที่นั่ง) สำหรับรายละเอียดกำหนดการ ติดตามได้ที่นี่ เร็วๆ นี้

ระบบลงทะเบียน TCAS67 เปิดแล้ว!
.
ล่าสุด! ทปอ.เปิดให้ลงทะเบียน TCAS67 กันแล้ว สามารถเข้าลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com หรือทางลัดเข้าระบบได้ทาง App เด็กดี TCAS
.
ส่วนการสมัครสอบ TGAT TPAT2-5 ระบบจะเปิดพรุ่งนี้ (29 ต.ค.66) ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป โดยผู้ที่จะสมัครสอบ TGAT TPAT2-5 จะต้องลงทะเบียน TCAS67 ก่อนถึงจะสมัครสอบได้

 

เตรียมตัวให้พร้อม TCAS’67 รอบที่ 1 Portfolio
SCI-TU เปิดรับ 325 ที่นั่ง
.
💻 เปิดรับสมัครวันที่ 1-21 พฤษจิกายน 2566
สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ www.tuadmissions.in.th
📃 อ่านประกาศรับสมัครได้ที่
.
ทำความรู้จักกับแต่ละสาขาวิชาได้ที่

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคว้ารองชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดนวัตกรรมวิชาการ (Atom Innovation) ในโครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “แกว๊กแกว๊กเกมส์” ดูเพิ่มเติม…

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ขอแสดงความยินดี​กับ

นางสาวอารยา สุวรรณทศ
นางสาวพิชญาภัค แสงศรี
ได้รับรางวัลที่ 1 🎉🎉🎉
ในการประกวดคลิปวีดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ “รณรงค์เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว” ประเภทนักศึกษา โดย 𝐋𝐢𝐟𝐞 @𝐓𝐡𝐚𝐦𝐦𝐚𝐬𝐚𝐭 𝐑𝐚𝐧𝐠𝐬𝐢𝐭

งานเสวนาวิชาการ “ปลูกต้นไม้ เติมความรู้ มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรม งานเสวนาวิชาการ “ปลูกต้นไม้ เติมความรู้ มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ณ ชั้น 1 อาคารปตท. สำนักงานใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่า ปตท. ดูเพิ่มเติม…

ข่าวเที่ยง TNN 1 มิ.ย. 66 สัมภาษณ์ อ.ไตรเทพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่อง กทม. ต้องเตรียมรับมือกับน้ำท่วม ดูเพิ่มเติม…

วิบากกรรมกุ้งไทยกับความเป็นกลางทางคาร์บอน

ชวนอ่าน บทความ เรื่อง วิบากกรรมกุ้งไทยกับความเป็นกลางทางคาร์บอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต สุขสมจิตร​ สาขาวิชา​วิทยาศาสตร์​ส​ิ่งแวดล้อม​/สถาบัน​วิจัย​และให้คำปรึกษา​แห่ง​มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์​ (TU-RAC)  ดูเพิ่มเติม…

 

ปลูกป่าชายเลน ที่ไม่ใช่แค่เรื่องปลูก

บทความ เรื่อง ปลูกป่าชายเลน ที่ไม่ใช่แค่เรื่องปลูก
โดย ผศ. ดร.ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) ดูเพิ่มเติม…

PURE SCIENCE

งานวิจัยศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติขั้นสูง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ขั้นแนวหน้าในศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ

SCI+LIFE

ผลงานวิจัยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาตอบโจทย์เรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้คนในสังคมไทย

SCI+BUSINESS

นวัตกรรมสร้างสรรค์ผสมผสานองค์ความรู้หลายศาสตร์ มาต่อยอดเป็นผลงานที่มีประโยชน์ในวงกว้างตอบโจทย์ความต้องการ และมีมูลค่าเชิงพาณิชย์