ข่าวและกิจกรรม

การศึกษาดูงาน โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในงานการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้ และการผลิตกระแสไฟฟ้าจากความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจได้กระบวนการทำงาน รวมถึงการได้มาซึ่งพลังงานทางเลือก​ ⚡

การศึกษาดูงาน ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอย
ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช มีพื้นที่ 582 ไร่ เป็นศูนย์ในการจัดการขยะประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณขยะที่เก็บได้ในกรุงเทพมหานคร โดยมีปริมาณขยะที่เข้ามาประมาณ 3,800 ถึง 4,000 ตันต่อวัน ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช

การศึกษาดูงานโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายวิชา การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545 “ให้พิจารณาใช้คลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นทางลัดระบายน้ำเหนือ ซึ่งจะทำให้ช่วยระบายน้ำได้เร็วเพราะระยะทางสั้นเพียง 600 เมตร

กิจกรรม “การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกัน”

ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้รุ่นพี่และรุ่นน้องทุกชั้นปีของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันผ่านการเรียนรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรม Sci TU Open house 66

สรุปภาพกิจกรรม Sci TU Open house 66 ในส่วนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ตลอดสองวันทีมงาน staff ได้มีโอกาสต้อนรับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่แวะเวียนมาเยี่มชม และร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Net Zero ฝึกคำนวณ Carbon credit ทดลองเก็บตัวอย่างดิน น้ำ และทำความรู้จักกับเครื่องตรวจวัด PM10 แม้ว่าช่วงบ่ายของวันที่สองจะมีฝนเทกระหน่ำลงมา แล้วอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ

รับเงินบริจาคก้อนแรก เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 (หนึ่งล้านบาท)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับเงินบริจาคก้อนแรก เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 (หนึ่งล้านบาท) เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องสำนักงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขอขอบคุณพี่กล้า มณีโชติ Kla Maneechote ของน้องๆ และพี่ดร. ภุมรินทร์ กลั่นแก้ว Pummarin Klankaw แกนนำสำคัญที่ได้ดำเนินโครงการรวบรวมเงินบริจาคจากทุกช่องทาง เพื่อนำมาปรับปรุงห้องสำนักงานสาขาวิชาฯ

กิจกรรมนำนักศึกษาออกศึกษาดูงานนอกสถานที่

ในรายวิชาสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาป่าไม้, การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และวิชาการวางแผนการใช้ที่ดินและการวางผังเมือง ระหว่างวันที่ 13 -15 ตุลาคม 2566 ณ หุบป่าตาด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน และบริเวณพื้นที่เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

เชิญชวนชาว ENVITU มาร่วมย้อนอดีต มองปัจจุบัน

เชิญชวนชาว​ ENVITU มาร่วมย้อนอดีต​ มองปัจจุบัน​​

ขอเชิญชวนน้องๆ ม.6

ขอเชิญชวนน้องๆ ม.6 ที่สนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มธ ในปีนี้จะเปิดรับนักศึกษา 2 รอบ แบ่งเป็น รอบ 1 Portfolio จำนวนรับ 5 คน และรอบ 3 Admission จำนวนรับ 40 คน นะครับ

จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

คณะกรรมการนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ หัวหน้าสาขาฯ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และนำพานดอกไม้ พานเทียนธูปไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ ปลูกฝังแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยประมงศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์

ภาพกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาทะเล น้ำกร่อยและชายฝั่งทะเล ออกศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยประมงศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ภาพกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาทะเล น้ำกร่อยและชายฝั่งทะเล ออกศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี อ่าวศิลา หาดบางแสน สถานีวิจัยประมงศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ และศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู จังหวัดสมุทรปราการ Episode 2

งานทำบุญเลี้ยงพระของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขอกราบขอบพระคุณท่านคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มาร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระของสาขา​วิชาวิทยาศาสตร์​ส​ิ่งแวดล้อม​ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ขอ​ “อนุโมทนา บุญ” ให้กับทุกๆ ท่าน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารยา สุวรรณทศและนางสาวพิชญาภัค แสงศรี ได้รับรางวัลที่ 1 🎉
ในการประกวดคลิปวีดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ “รณรงค์เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว” ประเภทนักศึกษา โดย 𝐋𝐢𝐟𝐞 @𝐓𝐡𝐚𝐦𝐦𝐚𝐬𝐚𝐭 𝐑𝐚𝐧𝐠𝐬𝐢𝐭
https://fb.watch/mHZ-GRD_tf/?mibextid=cr9u03

บทสัมภาพษณ์ ผศ.ดร. ไตรเทพ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนีโญ ติดตามได้ตาม link นี้นะครับ https://youtube.com/live/nMQrgNGNvBw?si=IU6_OBMFVCXdZnj1 นาทีที่ 01.02.40 

มาแล้ว Pre-Order รอบ 2 เสื้อ ENVI 2023

มาแล้ว Pre-Order รอบ 2 เสื้อ ENVI 2023 👕🍃 presented by envi36

เสื้อคอปก เนื้อผ้ากีฬา ใส่สบาย 🙌🏻
สามารถเข้ามาลองเสื้อได้ตามวันและเวลาที่กำหนด✨
💰ราคาตัวละ 350 บาท
📍 วันนี้ – 25 กันยายน 2566

โครงการ "ปรับปรุงสำนักงานสำนักงานสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม"

ปลายปีนี้เรามีนัดกัน ประกาศความเป็นปึกแผ่นของพี่น้องชาววิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ธรรมศาสตร์ เจอกันในคอนเสิร์ตการกุศล ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “ปรับปรุงสำนักงานสำนักงานสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม”
แล้วเจอกัน 18 ธันวาคม 2566 นี้ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง แจ้งวัฒนะ
ปล. หากท่านใดไม่สะดวก สามารถบริจาคเงิน ลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า !!!
งานเสวนาวิชาการ “ปลูกต้นไม้ เติมความรู้ มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรม งานเสวนาวิชาการ “ปลูกต้นไม้ เติมความรู้ มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ณ ชั้น 1 อาคารปตท. สำนักงานใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่า ปตท. ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยองค์ความรู้ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่ยั่งยืน พลิกฟื้นคืนระบบนิเวศจากพื้นที่เสื่อมโทรม

ประมวลภาพบรรยากาศงาน "ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่"

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 และขอกล่าวตอนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่ครอบครัว Envi รุ่นที่ 38
ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน

รายวิชา การบริหารและนโยบายสิ่งแวดล้อม ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ดูเพิ่มเติม…

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มธ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายชาคริต ราศรีชัย ศิษย์เก่ารุ่น 31 และนางสาวอรทัย คังฆะมณี ศิษย์เก่ารุ่น 32 มาร่วมแชร์ประสบการณ์การประกอบอาชีพ เส้นทางการศึกษาต่อ การปรับตัวเมื่อเริ่มทำงาน ดูเพิ่มเติม…

เชิญชวนมาอ่านบทความ เรื่อง ฤาขยะกำพร้า

จะช่วยแก้ปัญหาพลังงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ชูอักษร สาขาวิชา​วิทยาศาสตร์​ส​ิ่งแวดล้อม​/สถาบัน​วิจัย​และให้คำปรึกษา​แห่ง​มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์​ (TU-RAC) https://www.bangkokbiznews.com/environment/1073488

กิจกรรมเยี่ยมบ้านบานเย็นของท่าน รศ.โรจน์

ใครสนใจประวัติความเป็นมาของบ้านบานเย็น การปรับปรุงจนมีสภาพเช่นปัจจุบัน ติดตามได้ในเพจบ้านบานเย็นนะครับ

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ข่าวเที่ยง TNN 1 มิ.ย. 66 สัมภาษณ์ อ.ไตรเทพ เรื่อง กทม. ต้องเตรียมรับมือกับน้ำท่วม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่า ภายในระยะเวลา 50 ปี กรุงเทพฯ จะได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อน เตือนให้เร่งวางผังเมือง และหามาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดูเพิ่มเติม…


ชวนอ่าน บทความ เรื่อง วิบากกรรมกุ้งไทยกับความเป็นกลางทางคาร์บอน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต สุขสมจิตร​ สาขาวิชา​วิทยาศาสตร์​ส​ิ่งแวดล้อม​/สถาบัน​วิจัย​และให้คำปรึกษา​แห่ง​มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์​ (TU-RAC)

ดูเพิ่มเติม…

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานรายวิชา การบริหารและนโยบายสิ่งแวดล้อม

ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณนิภาพร เถกิงวัฒน ผู้จัดการ สังกัดฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน มาบรรยายในหัวข้อ “ระบบบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท.” โดยคุณนิภาพร เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 15 ของสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย ดูเพิ่มเติม…ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มธ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายชาคริต ราศรีชัย ศิษย์เก่ารุ่น 31 และนางสาวอรทัย คังฆะมณี ศิษย์เก่ารุ่น 32 มาร่วมแชร์ประสบการณ์การประกอบอาชีพ เส้นทางการศึกษาต่อ การปรับตัวเมื่อเริ่มทำงาน และมีนางสาวณัฐชยา มีสม ศิษย์เก่ารุ่น 29 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Miss Earth Thailand 2022 ที่มาส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆ โดยมอบทุนการศึกษาให้กับ นศ. ชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 ทุน

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานและฟังบรรยาย ในวิชา เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการพัฒนายั่งยืน

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานและฟังบรรยาย ในวิชา เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการพัฒนายั่งยืน ณ โรงไฟฟ้าคลองหลวง ยูทิลีตี้ จำกัด (EGCO) จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรตั้งอยู่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 121 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย ดูเพิ่มเติม…

 

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชา สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาน้ำจืด

เก็บตัวอย่างน้ำทุกชั่วโมง ระยะเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำทั้งด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านชีวภาพ ของแหล่งน้ำบริเวณน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ลุ่มน้ำป่าสัก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี​
ปล.​ เวอร์ชั่นภาพเคลื่อนไหว

ดูเพิ่มเติม…


บรรยากาศการฝ่าด่าน 18 อรหันต์

การนำเสนอโครงงานพิเศษของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลังจากว่างเว้นมาหลายปี สนามฝึกนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่โลกกว้าง