Loading...

บุคลากร

นางธนัชพร ดวงจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
 
E-mail : 
ติดต่อ : 
More Detail
นายสุริยา สุเทวพร
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
 
E-mail : 
ติดต่อ : 
More Detail
นางพิรชา วัฒนาภัทรสกุล
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
 
ติดต่อ :  02-5644480
เบอร์ภายใน 2200-1 
เบอร์มือถือ 084-4337935
More Detail
นางณัฐคงคา ศิริธร
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
 
ติดต่อ :  0-2564-4480 
 
More Detail
นางฐิติยา สีทอนสุด
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
 
ติดต่อ :  02-5644480 
เบอร์ภายใน 2200-1
085-0420407
More Detail
นางสาวอัจฉริยา จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
 
ติดต่อ :  02-5644480
เบอร์ภายใน 2200-1
089-928-9165
More Detail
Dang
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
 
ติดต่อ :  02-5644480 เบอร์ภายใน 2200-1